Kiinnostavat yrittäjänaiset: Kide Science -tiedekerhoja lapsille Suomessa ja maailmalla

Minulla oli ilo haastatella blogiin jälleen kiinnostavia yrittäjänaisia. Tällä kertaa inspiraatiota ovat jakamassa Kide Science  -tiedekerhojen perustajat Jenni, Sari ja Aino. Lasten tiedekerhot saivat alkunsa Jenni Vartiaisen Helsingin yliopistolle tekemästä väitöskirjasta pienten lasten tiedekasvatuksesta. Sittemmin ideasta on kehkeytynyt kasvava yritys, joka vie palveluitaan jo Suomen rajojen ulkopuolelle. Nyt päästän naiset kertomaan lisää!

Milloin ja mistä saitte idean perustaa Kide Science yrityksenne?

JENNI:  Tutkin väitöskirjassani 3 – 6 -vuotiaiden leikillistä tiedekasvatusta. Tutkimuksessa laitettiin pystyyn lasten tiedekerhoja, jotta ilmiötä lasten luonnontieteiden varhaista oppimista pystyttiin tutkia ja kehittää siihen uusia innovatiivisia lähestymistapoja. Kerhoista tuli kuitenkin nopeasti hyvin suosittuja vanhempien keskuudessa ja vaikka itse tutkimustyö oli jo lopuillaan kerhoja järjestettiin suuren kysynnän vuoksi. Lopulta kysyntä alkoi kuitenkin kasvaa niin suureksi, että sen pyörittämistä varten kannatti perustaa yritys. Aloitimme Suomessa Hoksaus-nimellä, mutta nyt vaihdoimme nimen kansainvälisemmäksi. Vuonna 2017 tiedekerhoissa on käynyt jo yli 700 lasta ja toimimme tällä hetkellä 27 eri toimipisteessä Suomessa.

Mikä yrityksenne perusidea on?

Perusideamme on tuottaa laadukasta tiedekasvatusta pienille lapsille. Tutkiessa saadut innostumisen ja onnistumisen kokemukset kantavat aikuisikään saakka. Etsimme ja tarjoamme erilaisia malleja, joilla mahdollisimman moni voisi osallistua tiedekasvatuksen piiriin. Varhaiskasvatusikäisille lapsille tarjotaan tällä hetkellä hyvin vähän muita mahdollisuuksia kuin liikuntaa ja musiikkia harrastusten puitteissa.

Millainen työhistoria teillä oli ennen yrittäjiksi ryhtymistä?

AINO: Olen työskennellyt laajaa-alaisesti erilaisissa töissä, joissa toimitaan ihmisten ja kasvatuksen parissa. Olen nuorempana toiminut muun muassa opettajana, erityisavustajana ja henkilökohtaisena avustajana sekä lastenhoitajana. Lähiaikoina olen pääasiassa työskennellyt erilaisen pedagogisen sisällöntuotannon parissa ja tiedekasvattajana.

JENNI: Toimin edelleen Helsingin yliopistolla tutkijana ja olen työskennellyt viimeiset 10 vuotta yliopistolla eri-ikäisten lasten luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian oppimisen parissa. Olen ollut kehittämässä lukuisia opetuksen innovaatioita, oppimateriaaleja sekä kouluttanut opettajia perus- ja täydennyskoulutuksen piirissä. Viimeiset viisi vuotta olen keskittynyt erityisesti 3-8-vuotiaiden leikillisen tiedekasvatuksen tutkimukseen sekä opettajien kouluttamiseen tällä saralla.

SARI: Minulla on kasvatustaustaa vain omista lapsista, muuten olen se yrityksemme kaupallinen palanen. Eli monen vuoden kokemusta myynnistä ja markkinoinnista kaupan sekä median aloilta. Viimeisimpänä olin myös Globaalissa ICT-firmassa, markkinoimassa tuotelanseerauksia. Olen ollut aktiivisesti myös mukana eri verkostoissa sekä suomalaisissa pienyrityksissä taustavaikuttajana.

Mikä yrittäjyyden alkutaipaleella on ollut vaikeinta ja helpointa?

AINO: Helpointa on innostuminen ja joustavuus – voit itse vaikuttaa kaikkeen ja onnistumisen kokemukset ovat valtavan hienoja, kun näet onnistumisissa suoraan oman kädenjälkesi. Parasta on myös mahtavat tiimiläiset, jotka on saanut valita ja joiden kanssa tulee todella hyvin toimeen. Vaikeinta on epävarmuuden kanssa eläminen. Aina ei tiedä, mitä päivä tuo tullessaan, ja välillä se käy raskaaksi. Tietenkin myös tiukat taloudelliset tilanteet tuovat aika ajoin epävarmuutta.

SARI: Vaikeinta ja helpointa itselleni samaan aikaan on se, että riskejä on otettava ja uskallettava tehdä hyppyjä tuntemattomaan. Itse kuitenkin rakastan sitä että pystymme tekemään nopeitakin suunnan muutoksia. Helpottavaa perhearjessa on oman työajan joustavuus ja vapaus.

Kuinka kauan kesti, että yrityksenne lähti kunnolla pyörimään ja ideanne lentoon? Oliko tuo vaihe vaikea saavuttaa?

JENNI: Idea yrityksestä muhi mielessä pitkään ja konkreettisia ensimmäisiä askeleita sen suuntaan aloin ottamaan jo pari vuotta sitten. Yritys lähti kunnolla pyörimään, kun tiimiin saatiin oikeanlaiset ihmiset mukaan. Tämä kesti kuitenkin jonkin aikaa ja joitakin takapakkejakin tuli matkan varrella. En koe, että mikään olisi ollut varsinaisesti vaikea saavuttaa, mutta kyllä se jopa näin härkäpäisen ihmisen sinnikkyyttä meinasi koetella jossain vaiheissa.

SARI: Tulin mukaan 2017 ja tuntuu uskomattamalta kuinka paljon ollaan jo saavutettu vajaassa vuodessa, on siis ollut kiire mutta ei vaikeaa. Meillä on Suomessa lisäksemme jo 10 osa-aikaista työntekijää sekä joulukuussa aloittanut 12 Franchising yrittäjää. Kysyntää on niin paljon että seuraava Franchising-koulutus tiedekerhoihin on jo helmikuun alussa. Lisäksi olemme pitäneet jo espanjankielisen Kide-tiedekerhon, Perussa. Kysyntää on siis jo ulkomailta asti ja juuri Reaktor Venturesilta saamamme rahoituksen myötä mahdollistetaan kansainvälinen laajentuminen. Meidän sisällöntuotannosta ja tarinallisuudesta kertoo suomalaisille eniten se, että alku vuonna olemme mukana Pikku Kakkosessa ja Kirjasopimuskin on jo tehty kustantajan kanssa, se julkaistaan tänä vuonna. Lisäksi teimme sopimuksen Suomen suurimman päiväkotiketjun Touhulan kanssa, jotta pystymme tarjoamaan tiedekasvatusta mahdollisimman monella lapselle Suomessa.

Onko yrittäjyys nykyään teidän päätyö vai teettekö sitä sivutoimisesti muun työn ohella?

AINO & SARI: Yrittäjyys on päätyö.

JENNI: Olen sivutoiminen yrittäjä. Päätyöni on Helsingin yliopistolla tutkijana.

Perustitte yrityksen yhdessä, onko teillä erilaista osaamista vai millaisia hyötyjä on mielestänne siinä, että perustaa yrityksen ystävän / ystävien kanssa?

SARI: Emme olleet ystäviä ennen tätä toimintaa. Jenni ja Aino, tutustui toisiinsa yliopiston kautta jo aiemmin, ja minä hyppäsin remmiin keväällä kun kaupallinen toiminta päätettiin aloittaa. Ensitapaamisesta lähtien oli selvää että meillä synkkaa, vaikka heti tiesimme että olemme kaikki erilaisia persoonia. Se on ollut kuitenkin vain rikkaus.

JENNI: Meillä on myös todella laaja skaala erilaista osaamista tiimissä, joka luonnollisesti tuo yritykseemme hurjan arvon. Meillä on business-osaamista, laaja-alaista pedagogista osaamista, näyttelijän ja sisällöntuottajan taitoja, teknistä osaamista, koordinointia ja perusasioiden hoitamiseen liittyviä tarkkoja tyyppejä, luovia innovaattoreita  ja ihmisiä, joilla on laajat yhteistyöverkostot.

AINO: Toki on hyötyä ja edellytys, että tulet toimeen ihmisten kanssa, joiden kanssa työskentelet. On kuitenkin välillä haastavaa erottaa työn ja ystävyyden rajat. Joskus myös ikäviä asioita täytyy sanoa työn puolesta ja se on hankalampaa. Olemme kuitenkin onnistuneet mielestäni todella hyvin yhdistämään nämä asiat yrityksessämme ja keskustelemme sujuvasti myös haastavistakin asioita.

Onko yrityksellänne kansainvälisiä tavoitteita?

On. Tällä hetkellä neuvottelemme kahden eri maan päiväkotiketjun kanssa ja yhteistyö saattaa hyvin alkaa jo 2018. Lisäksi pystymme laajentamaan tiedekerhojen vetämistä ulkomaille Franchising-yrittäjyyden kautta. Me siis työllistämme myös muita yrittäjiä, Suomessa ja ulkomailla.

Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia teillä on yrityksenne osalta?

Tavoitteenamme on olla kansainvälisesti johtava pienten lasten tiedekasvatuksen tarjoaja sekä harrastuksena että päiväkotien henkilöstön kouluttamisessa. Tulemme levittämään toimivaksi osoitetun tiedekerho-konseptimme laajasti eri maihin ja tarjoamme myös jatkuvasti koulutusta sekä oppimateriaalin tuotantoa. Hyödynnämme Franchising toimintamallia, sekä yritysyhteistyötä, mutta myös tällä hetkellä tekeillä olevaa digitaalista alustaa.

Olette myös äitejä, millaista on olla yrittäjä pienten lasten kanssa?

JENNI: Yrittäjän joustavat aikataulut sopivat mainiosti yhteen lapsiperheen aikataulujen kanssa. Lisäksi se, että elää samaa elämänvaihetta kuin asiakkaat auttaa asettumaan asiakkaan saappaisiin ja näin tarjoamaan mahdollisimman toimivia ratkaisuja heidän tarpeitaan ajatellen. Toki yrittäjyys ja etenkin, kun sen tekee ikään kuin harrastuksena päivätyön ohessa, tuo mukanaan myös uuvuttavia ajanjaksoja. Silloin lasten kanssa pystyy helposti asettamaan asiat tärkeysjärjestykseen. Lasten mielestä taas väsynyt äiti on juuri omiaan makaamaan paikallaan tuntikausia sairaalaleikissä kokovartalokipsipotilaana.

SARI: Minulla on ollut onnellinen tilanne, sillä lapsemme (1,5v & 2,5v.) ovat olleet hyvin terveitä sekä suhteellisen helppoja. Isoin apu ovat olleet kuitenkin isovanhemmat, jotka auttavat lapsien hoidossa paljon. Myös aviomieheni erittäin aktiivisesti mukana perheen arjessa. Työt pyrimme tekemään mahdollisimman paljon etänä, jolloin ruuhkat ei vie turhaa aikaa ja lapsetkin välillä ideoivat tai leikkivät samalla kanssamme kun me ideoimme tulevaa. 

Mikä yrittäjyydessä on kaikkein parasta?

AINO: Luovuus, into, joustavuus, uuden oppiminen! Elämä on yllätyksellistä ja jännittävää!

JENNI: Ehdottomasti parasta on nähdä, miten tämän yrityksen kautta tutkimuksen tulokset heräävät eloon ja niillä on todellista yhteiskunnallista impaktia ja vielä sellaista impaktia, jolla on myönteistä vaikutusta lasten tulevaisuudelle. 

SARI: Se, että omien päätöksien ja tekojen myötä syntyy tulosta. Nollasta kun lähtee liikkeelle viemään yritystä eteenpäin niin huomaa, että meidän tiimi on tehnyt tämän kaiken itse! Parasta on huomata myös meidän yritysidean olevan sellainen, jolle on todella maailmanlaajuista kysyntää ja se vaikuttaa positiivisella tavalla lapsiin ja perheisiin.

Kiitos haastattelusta upeat ja inspiroivat Kide Sciencen perustajanaiset!

-Hilla

Lue myös muut Kiinnostavat yrittäjänaiset -haastattelut:

Hanna Lilja keksi Momzie-sovelluksen

Heta ja Krista perustivat Kinspiring-verkkopalvelun

Krista Katainen ja Kolmen Sydämen Kätilö

Kide Science -tiedekerhojen perustajat Jenni, Sari ja Aino

Äitiysfysioterapeutti Maria Jokela


Instagramissa @hillasblog

Facebookissa @hillasblog

Twitterissä @hillasblog

0

You may also like

1 kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *