Motivaation parantaminen ja motivaation löytäminen ovat sanapareja, joista kuulee puhuttavan esimerkiksi liikunnan tai elämäntapamuutoksen yhteydessä. Miten voisin parantaa motivaatiotani tai mistä ylipäätään löytää motivaatiota haastavina aikoina tai silloin kun hetkellisesti ei huvita.

Coaching -taitojen kehittäminen ja motivaation valmentaminen oli viimeisimmän lähijakson teemana health coach -opinnoissa. Keskustelimme aluksi ylipäätään siitä, mitä motivaatio on. Suomenkieleen tuo sana tulee lainasanana englanninkielestä motivation. Voisiko sanan motivaatio kääntää jotenkin suomeksi? Ehkäpä motivaatiota voisi kuvailla eteenpäin työntäväksi voimaksi, vetovoimaksi, energian lähteeksi tai innoksi. Toisaalta, voihan motivaatio kummuta myös negatiivisesta tunteesta.

Mitä motivaatio on?

Motivaatio voidaan määritellä tilaksi, joka määrää, miten vireästi ihminen toimii ja mihin hänen mielenkiintonsa on suuntautunut. Motivaatio jaetaan usein sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Tällöin tarkastellaan motivaation lähteitä, jotka poikkeavat toisistaan käyttäytymistä ohjaavien ja suuntaavien motiivien sekä palkkioiden puolesta. Motivaatio voi olla samanaikaisesti sisäistä ja ulkoista, mutta tällöin jompikumpi niistä on useimmiten hallitsevassa roolissa.

Ulkoinen ja sisäinen motivaatio

Yksinkertaisena esimerkkinä sisäisestä motivaatiosta voisi olla oma henkilökohtainen kiinnostus esimerkiksi musiikkia kohtaan ja siksi henkilöllä on sisäinen motivaatio oppia soittamaan viulua. Ulkoinen motivaatio voisi olla toteuttaa vanhempien haavetta viulun soiton osaamisesta ja motivaationa toimisi silloin ulkoisesti vanhempien unelmien täyttäminen. Kumpi näistä motivaation lähteistä ja syistä on kestävämpi? Vastaus ei ole täysin mustavalkoinen, mutta yleisesti ajatellaan, että sisäinen motivaatio, joka lähtee syvältä sisimmästä, kantaa myös kauemmaksi ja parempiin lopputuloksiin.

Kun motivaation lähde on sisäinen, motivaatio on helpompi löytää ja se säilyy pidempään. Miksi näin? Motivaation ollessa sisäistä ihminen nauttii jo niin sanotusti matkasta ja hyvä lopputulos tulee kenties sivutuotteena. Ulkoinen motivaatio rakentuu lähinnä palkinnon saavuttamiseen, lopputulokseen pääsemiseen tai muiden henkilöiden miellyttämiseen tai toiveiden täyttämiseen. Toki ulkoisen motivaation lähde voi olla vaikka rahakin, jolloin raha voi olla vain väline, joka saavutetaan ensin ja vasta sen jälkeen jotain muuta kuten maailmanympärysmatka.

Voiko motivaatiota valmentaa?

Aloin eräs ilta lenkkiä juostessani miettiä motivaatiota ja ylipäätään voiko siihen vaikuttaa. Tulin myös vahvasti siihen tulokseen, että motivaation taso voi vaihdella ja motivaation syyt muuttua lyhyenkin ajan sisällä. Joskus esimerkiksi motivaatio liikkumiseen on terveys, toisinaan hyvä olo ja joskus ulkonäköön liittyvät asiat, jos kysymyksessä on esimerkiksi painon pudottaminen.

Juoksulenkin aikana tajusin myös sen, ettei minua tällä hetkellä motivoi juoksemaan esimerkiksi kaunis luonto tai sää, sillä pimeässä syksysäässä räntäsateen piiskatessa vasten kasvoja ei voi nauttia maisemista eikä niinkään säästäkään. Motivaatio lenkkeilyyn on silloin jossain muualla. Esimerkiksi siinä, että tietää lenkin tuottavan hyvää oloa tai pidemmässä mittakaavassa juoksulenkin edistävät terveyttä, nostavan kuntoa ja vähentävän stressiä. Sanoisin kuitenkin, että esimerkiksi juoksuharrastukseeni liittyen motivaation lähteet ovat vahvasti sisäisiä. Ja joskus toki ulkoisia, kun lenkille motivoi hienon Instagram-kuvan ottaminen.