*Yhteistyössä PT Coaching Academy.

Health Coach -opintojeni yksi osa-alue on mental training. Olen jonkin verran tutustunut aiheeseen jo aikaisemmin, mutta tänä syksynä olen päässyt syventymään aiheen pariin laajemmin opintojeni kautta. Olen myös lukenut mielenkiintoista kirjallisuutta, joista voisin myöhemmin vinkata teille muutamat omat suosikkini.

Mitä mental training tarkoittaa?

Mitä mental training ylipäätään tarkoittaa? Lyhyesti kiteytettynä mental trainingin eli mentaalivalmennuksen mahdollisuus ja mahdottomuus piilee ajatuksen, ajattelun ja tietoisuuden voimassa. Miten voimme tietoisella ajattelulla ja ajatuksillamme vaikuttaa siihen, miten asiat koemme, miten niihin suhtaudumme tai miten tavoitteemme saavutamme. Mental trainingin tavoitteena on haastaa omat asenteet ja uskomukset, ja siten vaikuttaa omiin tapoihimme ja saada haluttua muutosta aikaan.

”Kuulostaapa korkealentoiselta!”, saattaa tässä kohtaa joku todeta.

Oman sisäisen maailman reflektointi ja ajatusten harjoittamista on pidetty vaikeasti ymmärrettävänä asiana, koska se on näkymätöntä. Ajatukset ovat meillä kullakin omassa päässä, eikä asiasta voi siksi tehdä niin konkreettista ja näkyvää. Se ei kuitenkaan poissulje sitä, ettemmekö voisi harjoittaa omaa ajatteluamme, asenteitamme ja sitä kautta muuttaa tapojamme. Harjoittaa tietoisuutta.

Otetaanpa esimerkki, jonka kautta voin havainnollistaa asiaa. Esimerkiksi urheilijoille suunnattu mentaalivalmennus tähtää parempaan henkiseen ja fyysiseen suoritukseen kilpailutilanteen aikana. Nykypäivänä ymmärretään, miten tärkeässä roolissa psyykkinen suorituskyky on harjoittelussa sekä maksimaalisen suorituksen aikana. Mentaalivalmennuksessa urheilijan kanssa voidaan tehdä harjoituksia, joiden kautta hän saa tukea ja vahvistusta omiin voimavaroihinsa sekä ajatuksiinsa onnistuneista suorituksista. Urheilijaa voidaan auttaa esimerkiksi selkeyttämään omaa identiteettiään, vahvuuksiaan, arvoja, haasteita, ajatuksia ja tuetaan siinä, että hän on sinut niiden kanssa.

Yhtälailla edellä kuvattu esimerkki voisi toimia työpaikalla tai omassa elämässä halutun muutoksen tai tavoitteen saavuttamisessa.

Mielelle pitää antaa työtä, jotta se voi keskittyä. Valitsemalla mitä ajattelemme ja mihin keskitymme, vaikutamme omaan ajatteluumme.

Emme aina hoksaa olevamme uupuneita